Uppdatera underkonto

Uppdatera ett enskilt underkonto

Endpoint

Endpoint: PUT /api/me/children/{child}

Denna endpoint låter dig uppdatera ett enskilt underkonto kopplat till ett konto.

Anropsadata-typ

{
  "ID": "string",
  "Name": "string"
}

ID

Ett enskilt underkontons unika konto-ID

Name

Ett enskilt underkontos märkning eller namn.

Responsdata-typ

{
  "Key": "string",
  "Parent": "string",
  "Type": "string",
  "Balance": 0.0,
  "Currency": "string",
  "ID": "string",
  "Name": "string"
}

Key

Ett enskilt underkontots API-nyckel.

Parent

Ett enskilt underkontos föräldra-konto.

Type

Ett enskilt underkontos konto-typ.

Balance

Ett enskilt underkontos saldonivå. Kan bestå av en negativ siffra eller positiv siffra beroende på vilken betalningsmodell som är kopplat till kontot.

Currency

Ett enskilt underkontos valuta.

ID

Ett enskilt underkontos ID, består av prefixet ip1- följt av ett antal siffror.

Name

Ett enskilts underkontos märkning. Exempelvis avdelning eller referens till kontots syfte.