Skapa underkonto

Skapa ett nytt underkonto

Endpoint

Endpoint: POST /api/me/children

Denna endpoint låter dig skapa ett nytt underkonto, underordnat ditt huvudkonto.

Anropsdata-typ

{
  "Name": "string"
}

Name

Kontots märkning. Exempelvis avdelningsnamn eller annat namn som anspelar på kontots syfte.

Responsdata-typ

{
  "Key": "string",
  "Parent": "string",
  "Type": "string",
  "Balance": 0.0,
  "Currency": "string",
  "ID": "string",
  "Name": "string"
}

Key

Ett underkontots API-nyckel.

Parent

Ett underkontos föräldra-konto.

Type

Ett underkontos konto-typ.

Balance

Ett underkontos saldonivå. Kan bestå av en negativ siffra eller positiv siffra beroende på vilken betalningsmodell som är kopplat till kontot.

Currency

Ett underkontos valuta.

ID

Ett underkontos ID, består av prefixet ip1- följt av ett antal siffror.

Name

Ett underkontos märkning. Exempelvis avdelning eller referens till kontots syfte.