Smarta SMS-tjänster för företag

SMS når fram på riktigt! Med SMS-tjänster från iP.1 vet du att når igenom bruset.

Vi erbjuder SMS-tjänster för både små och stora företag, oavsett användningsområde!

En SMS-tjänst för Alla

Vi på iP.1 erbjuder SMS-tjänster för företag, oavsett storlek och användningsområde.

  • Information via SMS
  • SMS-påminnelser
  • Rabattkoder via SMS
  • Vakans-förmedling via SMS
  • SMS-notifieringar
  • Order-bekräftelser via SMS
  • SMS-larm
  • SMS-inbjudningar
  • TIdsbokning via SMS
  • Incheckning via SMS
Capacity SMS produkt-ikon

SMS Marknadsföring

Skicka ett SMS till supermånga med hjälp av Capacity SMS.

SMS marknadsföring är både enkelt och kostnadseffektivt, särskillt med ett verktyg som Capacity SMS. Med några knapptryck har du skapat en personlig SMS kampanj tack vare smarta kopplingar till kontaktappen.

produkt ikon för Web SMS, SMS-tjänster för företag

SMS från datorn

Med Web SMS skickar du enkelt SMS från datorn i din webbläsare.

Web SMS I kombination med någon av våra andra webbtjänster ger dig möjligheten att täcka alla dina kommunikationsbehov, oavsett om du behöver skicka SMS med information till en enskild mottagare eller om du vill skicka ut en SMS-kampanj till 100 000-tals mobilnummer samtidigt.

Produktikon SMS-gateway

SMS Gateway

Integrera SMS blixtsnabbt i din egen mjukvara med vårt SMS API.

Med hjälp av vår SMS Gateway kan du implementera SMS-funktionalitet, oavsett användningsområde, i dina befintliga system/applikationer.

using (var client = new HttpClient()) { client.BaseAddress = new Uri(“https://api.ip1sms.com/v2/”); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear(); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue(“application/json”)); client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(“Bearer”, “API Key”); var sms = new { Sender = “iP1”, Recipients = new List() { “46712345678” }, Body = “Test message rest v2” }; HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(“batches”, sms); }
$message = array( ‘sender’ => ‘iP1’, ‘recipients’ => [‘46712345678’], ‘body’ => ‘Test message rest v2’, ); $jsonEncodedMessage = json_encode($message); $options = array( ‘http’ => array( ‘header’ => array( ‘Content-Type: application/json’, ‘Authorization: Bearer ‘ . ‘API key’, ‘Content-Length: ‘ . strlen($jsonEncodedMessage) ), ‘method’ => ‘POST’, ‘content’ => $jsonEncodedMessage, ) ); $context = stream_context_create($options); $response = file_get_contents(‘https://api.ip1sms.com/v2/batches’, false, $context);
Produktikon e-SMS

SMS Från Outlook

Med e-SMS har du möjligheten att skicka SMS direkt från Outlook

e-SMS ger dig möjligheten att kommunicera direkt med dina Outlook-kontakter för att exempelvis skicka inbjudningar, påminnelser, kriskommunikation eller nå ut med affärskritisk information snabbt och enkelt!