Sammanfattning kontakter

Endpoint: GET v2/contacts/meta

Denna endpoint tillhandahåller en summering av den kontaktdata som är lagrad i kontaktsystemet

Responsdata-typ

{
 "totalCount": 10,
 "labels": [
  {
   "labelName": "all",
   "usageCount": 10
  },
  {
   "labelName": "Customer",
   "usageCount": 7
  },
  {
   "labelName": "Coworker",
   "usageCount": 3
  }
 ],
 "properties": [
  {
   "propertyName": "email",
   "usageCount": 9,
   "averageLength": 20,
   "maxLength": 26,
   "minLength": 16
  },
  {
   "propertyName": "firstName",
   "usageCount": 10,
   "averageLength": 5,
   "maxLength": 6,
   "minLength": 3
  },
  {
   "propertyName": "lastName",
   "usageCount": 10,
   "averageLength": 7,
   "maxLength": 12,
   "minLength": 5
  },
  {
   "propertyName": "department",
   "usageCount": 10,
   "averageLength": 4,
   "maxLength": 8,
   "minLength": 3
  },
  {
   "propertyName": "phoneNumber",
   "usageCount": 10,
   "averageLength": 12,
   "maxLength": 12,
   "minLength": 12
  }
 ]
}

totalCount

Det totala antalet kontakter lagrade.

labels

En post för varje använd etikett.

labels.labelName

Etikettens namn

labels.usageCount

Antalet lagrade kontakter som tilldelats etiketten

properties

En post för varje använd egenskap.

properties.propertyName

Namnet/nyckeln för egenskapen.

properties.usageCount

Antalet kontakter som har ett värde för egenskapen.

properties.averageLength

Den genomsnittliga längden på egenskapen bland lagrade kontakter.

properties.maxLength

Det längsta värdet för egenskapen bland lagrade kontakten.

properties.minLength

Det kortaste värdet för egenskapen bland lagrade kontakten.