Lista underkonton

Lista samtliga underkonton

Endpoint

Endpoint: GET /api/me/children

Denna endpoint låter dig lista samtliga underkonton kopplade till ett konto.

Lista enskilt underkonto

Endpoint

Endpoint: GET /api/me/children{child}

Denna endpoint låter dig lista ett enskilt underkonto kopplade till ett konto.

Responsdata-typ

{
  "Key": "string",
  "Parent": "string",
  "Type": "string",
  "Balance": 0.0,
  "Currency": "string",
  "ID": "string",
  "Name": "string"
}

Key

Ett enskilt underkontos API-nyckel.

Parent

Ett enskilt underkontos föräldra-konto.

Type

Ett enskilt underkontos kontotyp.

Balance

Ett enskilt underkontos saldonivå. Kan bestå av en negativ siffra eller positiv siffra beroende på vilken betalningsmodell som är kopplat till kontot.

Currency

Ett enskilt underkontos valuta.

ID

Ett enskilt underkontos ID, består av prefixet ip1- följt av ett antal siffror.

Name

Ett enskilts underkontos märkning. Exempelvis avdelning eller referens till kontots syfte.