Hantera sid-element

Reading a collection of landing page elements

Endpoint: GET v2/landings/{landingId}/elements

Denna endpoint ger dig en samling av elementen på en specifik landningssida. Se definitionen av datatyp nedan.

Läs ett specifikt element

Endpoint: GET v2/landings/{landingId}/elements/{elementId}

Denna endpoint ger dig ett specifikt element på en landningssida

Uppdatera ett element

Endpoint: PUT v2/landings/{landingId}/elements/{elementId}

Denna endpoint låter dig uppdatera ett element på en landningssida och ändra lagrad data. Allt ersätts av nya värden.

Skapa ett nytt element

Denna endpoint låter dig skapa ett nytt element på en landningssida.

This endpoint allows you to create a new landing page element.

Radera ett element

Endpoint: DELETE v2/landings/{landingId}/elements/{elementId}

Denna endpoint låter dig ta bort ett element på en landnignssida.

Datatyp

De vanliga egenskaperna för samtliga element är beskrivna här under.

{
 "type": "Title",
 "id": "615d9a0b792a81c7e32841ef",
 "order": 0,
 "backgroundColor": "#f7f7f7",
 "foregroundColor": "#111",
 "padding": "2",
 "margin": "2,0,2,0",
 "textAlignment": "Center",
 "font": "Roboto",
 "content": "Välkommen till landingssidan",
 "level": 1,
 "bold": false,
 "italic": false,
 "underline": false
}

type

Elementets typ. Exemplet visar ett titel-element.

id

Elementets ID, används för att referera till en specifikt element.

order

Elementets ordning på sidan, sidan renderas i stigande ordning (ID:n bryter banden). Valfritt, standardvärdet är null.

backgroundColor

Färgen som används som elementets bakgrund (Anges i hexadecimal), om tillämpligt. Standarvärde är #f7f7f7.

foregroundColor

Färgen som används som elementets förgrund (Anges i hexadecimal), om tillämpligt. Standarvärde är #111.

padding

Fyllnaden som lagts till runt elementet. Antingen ett (1) nummer för alla sidor, eller fyra (4) siffror kommaseparerade i ordning (överst, botten, vänster, höger). Alla nummer från 0 till 8. Standard är 2.

margin

Marginalen runt elementet. Antingen ett (1) nummer för alla sidor, eller fyra (4) siffror kommaseparerade i ordning (överst, botten, vänster, höger). Alla nummer från 0 till 8. Standard är 0.