Hantera landningssidor

Läs en samling av landningssidor

Endpoint: GET v2/landings

Denna endpoint ger dig en samling landningssidor för vilka du kan se definitionen av datatypen nedan.

Läs en enskild landningssida

Endpoint: GET v2/landings/{landingId}

Denna endpoint ger dig en enda specifik landningssida.

Uppdatera en landningssida

Endpoint: PUT v2/landings/{landingId}

Denna endpoint kan du uppdatera en specifik landningssida, ändra den lagrade datan. Allt utom element, visningar och länkar byts ut mot den nya datan.

Skapa en landningssida

Endpoint: POST v2/landings

Denna endpoint låter dig skapa en ny landningssida.

Radera landningssida

Endpoint: DELETE v2/landings/{landingId}

Denna endpoint låter dig ta bort en specifik landningssida.

The data type

{
      "id": "615d9900792a81c7e32841ee",
      "name": "Welcome Page",
      "views": {
        "2021": 6,
        "2021-10": 4,
        "2021-10-19": 2,
        "2021-10-19 09:00:00": 1,
        "2021-10-19 11:00:00": 1,
        "2021-10-22": 2,
        "2021-10-22 15:00:00": 2,
        "2021-11": 2,
        "2021-11-22": 2,
        "2021-11-22 05:00:00": 2
      },
      "link": "https://landing.ip1.net/615d9900792a81c7e32841ee",
      "shortLink": "https://url.ip1.net/sdkkas",
      "lastModified": "2021-10-06T12:56:30.854Z",
      "elements": [
       {
        "type": "Title",
        "id": "615d9a0b792a81c7e32841ef",
        "order": 0,
        "backgroundColor": "#f7f7f7",
        "foregroundColor": "#111",
        "padding": "2",
        "margin": "0",
        "textAlignment": "Center",
        "font": "Roboto",
        "content": "Welcome to the Landing",
        "level": 1,
        "bold": false,
        "italic": false,
        "underline": false
       }
      ]
    }

id

Landningssidans ID, används för att referera till en specifik landdningssida.

name

Landningssidans namn.

views

Antalet gånger som landningssidan har visats av slutanvändare. En dcictionary med nycklar som delar av tidsstämplar (år, månad, dag, timme) och värden som antal gånger landningssidan har visats av slutanvändare under den tiden. Exempel nedan:

{
 "2021": 6,
 "2021-10": 4,
 "2021-10-19": 2,
 "2021-10-19 09:00:00": 1,
 "2021-10-19 11:00:00": 1,
 "2021-10-22": 2,
 "2021-10-22 15:00:00": 2,
 "2021-11": 2,
 "2021-11-22": 2,
 "2021-11-22 05:00:00": 2
}

Länken som leder till landningssidan.

En kortare version som vidarebefordrar till link. kortlänkar används i SMS-kampanjer.

lastModified

En tidsstämpel för senaste gången landningssidan ändrades.

elements

En samling av landningssidans element. Du kan läsa mer om dessa i avsnittet “Elementtyper”. Hantera sid-element.