Hantera Blacklist


Ditt konto har en blacklist med telefonnummer som på något sätt har blockerats från att ta emot SMS. Detta kan göras genom att använda dessa API:er eller genom att mottagaren svarar med ‘STOP’ eller använder extratjänsten “avregistreringslänk”.

  • Läs hela blacklisten: GET blacklist
  • Lägg till en post till blacklisten: POST blacklist
  • Läsa en enskild post: GET blacklist/{msisdn}
  • Lägg till eller uppdatera en befintlig post: PUT blacklist/{msisdn}
  • Radera en post: DELETE blacklist/{msisdn}

Responsdata-typ

{
    "msisdn": "46703541190",
    "created": "2019-11-01T16:32:18.253"
}

msisdn

Det blockerade mobilnumret i MSISDN format.

created

En tidsstämpel för när numret lades till i blacklisten.