Mass-operationer

Dessa endpoints utför så kallade mass-operationer och kan ibland vara destruktivt eller “farligt” då data kan försvinna om den inte används på rätt sätt.

Radera kontakter genom filtrering

Endpoint: DELETE v2/contacts

Denna endpoint låter dig ta bort alla kontakter som matchar de använda filtren. Dessa är samma filter som för att lista kontakter (se Hantera kontakter). Detta är destruktivt och bör användas med försiktighet. Den returnerar en samling av de borttagna kontakterna ungefär som att lista dem.