Hantera inställningar

Varje konto kan ha ett antal inställningar för SMS-tjänster. Dessa kan hanteras med endpoints nedan. Efter endpoints finns en lista över tillgängliga inställningar och deras datatyper. När du ställer in en inställning skapas eller ersätts den antingen beroende på om den har ställts in tidigare. En borttagen inställning återgår antingen till en global standard eller inaktiveras beroende på inställningen.

  • Hämta alla inställningar: GET /me/sms/settings
  • Hämta en enskilt inställning : GET me/sms/settings/{setting}
  • Sätt en inställning: PUT me/sms/settings/{setting}
  • Ta bort en inställning: DELETE me/sms/settings/{setting}

Callback inkommande meddelanden

Namn: IncomingCallbackUrl

Data type: string, valid absolute URL

Standardvärde: null, disabled