Överblick konton

Endpoint

Endpoint: GET /api/me

Denna endpoint ger dig överblick över ditt huvudkonto konto,

Responsdata-typ

{
    "Account": "string",
    "Organization": "string",
    "Type": "string",
    "Balance": 0.0,
    "Currency": "string"
}

Account

Ett enskilt kontos unika ID bestående av prefixet ip1- följt av ett antal siffror.

Organization

Företagets/organisations namn som står som ägare till kontot.

Type

ett enskilt kontos kontotyp, swedish eller international. Konton av typ swedish är enbart lämpat för SMS-trafik inom Sverige. All trafik utanför sverige debiteras enligt enskilt styckpris baserat på landskoden.

Balance

Ett enskilt kontos saldonivå. kan bestå av en negativ eller positiv siffra, beroende på vald kostnadsmodell.

Currency

Anger vilken valuta ett enskilt konto debiteras i. SEK eller Euro.