Konversationer

Läs meddelanden eller en summering av meddelanden gällande specifika deltagare. Detta kan exempelvis innebära konversationer mellan dig och en specifik kund.

Meddelanden

Läs meddelanden till och/eller från en tillhandahållen deltagare.

Den returnerade datan är en paginerad lista av samma typ som visas i avsnitet för Lista Meddelanden. Sorterad kronologiskt efter skapad datum.

 • Alla meddelanden: GET /v2/conversations/{participant}
 • Utgående meddelanden: GET /v2/conversations/{participant}/mt
 • Inkommande meddelanden: GET /v2/conversations/{participant}/mo

mt är en akronym för mobile terminated.
mo är en akronym för mobile originated.

participant

Avsändare för den deltagare vars meddelanden är listade.

Summary

Förutom att läsa meddelanden till och ett specifikt MSISDN (Mobilnummer) tillhandahåller vi också en endpoint som ger dig en aggregerad summering för meddelanden separerat mellan mt och mo

GET /v2/conversations/{participant}/summary

{
  "participant": "46734487112",
  "totalMessageCount": 387,
  "totalSmsCount": 774,
  "mobileTerminatedMessages": {
    "101": {
      "messages": 43,
      "sms": 86
    },
    "102": {
      "messages": 3,
      "sms": 6
    },
    "201": {
      "messages": 142,
      "sms": 284
    }
  },
  "mobileOriginatedMessages": {
    "201": {
      "messages": 199,
      "sms": 398
    }
  }
}

participant

En deltagare är antingen ett MSISDN (Mobilnummer) eller en alfanumerisk avsändare (Textavsändare). Detta fält talar vilken typ av deltagare det handlar om. A participant is either an MSISDN or an alphanumeric sender. This field tells what participant the summary is about.

totalMessageCount

Den totala mängden meddelanden kopplade till deltagaren.

totalSmsCount

Den totala mängden SMS-segment kopplade till deltagaren.

mobileTerminatedMessages

En summering av meddelanden som skickats till deltagaren. Summeringen består av en dictionary där nyckelen är en statuskod och värdet är en count över hur många meddelanden (och meddelandets respektive SMS-segment) som har specifierad statuskod och som den senast tillagda statusen.

mobileOriginatedMessages

En summering av meddelanden som skickats från deltagaren. Summeringen består av en dictionary där nyckelen är en statuskod och värdet är en count över hur många meddelanden (och meddelandets respektive SMS-segment) som har specifierad statuskod och som den senast tillagda statusen.