Hantera etiketter

Dessa endpoints uppdaterar en samtliga kontakter i perspektivet från en etikett och returnerar en sammanfattning av etiketten i fråga.

Lägg till en etikett för flera kontakter

Endpoint: POST /v2/labels/{labelName}/contacts

Denna endpoint låter dig lägga till en etikett till många kontakter samtidigt. Den tar en samling kontakt-ID:n

Exempel-input:

[
  "5d8b19f972c0b7514c5b0f"
  "5d8b19f972c0b7515c5b0f"
  "5d8b19f972c0b7516c5b0f"
]

Radera en etikett

Endpoint: DELETE /v2/labels/{labelName}

Denna endpoint låter dig ta bort en etikett och kan ta bort den från alla kontakter som har den. Kontakterna är annars intakta.

Responsdata-typ

{
  "labelName": "Coworker",
  "usageCount": 3
}