Integrationstjänster från iP.1

Vad är Bulk SMS?

Bulk SMS är term som används när man skickar stora mängder SMS, exempelvis för marknadsföring eller larm, påminnelser och andra informativa meddelanden, ofta till privatpersoners mobiltelefoner.

De senaste åren har det blivit vanligt att man skickar Bulk SMS via så kallade A2P-tjänster (Application to Person), vilket kort och gott betyder att man skickar SMS från en mjukvara till en persons mobiltelefon.