Detaljer konto


Hämta detaljer för underkonto

Endpoint

Endpoint: GET /api/me/account

Denna endpoint ger dig en detaljlista för ett enskilt konto enligt responsdata-typen nedan.

Responsdata-typ

{
  "Key": "string",
  "Parent": "string",
  "Type": "string",
  "Balance": 0.0,
  "Currency": "string",
  "ID": "string",
  "Name": "string"
}

Key

Ett enskilt kontos API-nyckel.

Parent

Ett enskilt kontos föräldra-konto.

Type

Ett enskilt kontos kontotyp.

Balance

Ett enskilt kontos saldonivå. Kan bestå av en negativ siffra eller positiv siffra beroende på vilken betalningsmodell som är kopplat till kontot.

Currency

Ett enskilt kontos valuta.

ID

Ett enskilt kontos ID, består av prefixet ip1- följt av ett antal siffror.

Name

Ett enskilts kontos märkning. Exempelvis avdelning eller referens till kontots syfte.