Introduktion RESTful API:er från iP.1

Kom igång

Vårt SMS API låter dig koppla upp dina webbtjänster och applikationer mot mobiloperatörer världen över och är designat för att hantera höga volymer av SMS-trafik och lämpar sig perfekt för bland annat större grupputskick vid exempelvis marknadsföring, men även singelutskick för automatiserade SMS-larm etc.

Skapa ett konto

För att komma igång behöver du först och främst ett konto, vilket du kan skapa här.

När du skapat ditt konto loggar du in i vår användarportal för att få tillgång till dina autentiseringsuppgifter, som beskrivs närmare i steget nedan.

API Endpoint

Bas-url:en för endpoints enligt API-referens i vårt RESTful API är: https://api.ip1sms.com

Alla requester måste göras genom HTTPS.

Autentisering

Alla våra API endpoints är skyddade av autentisering via HTTP Bearer tokens, som vi tillhandahåller. Varje konto du skapar kan ha flera nycklar med olika restriktioner på tillåtna IP-adresser som du själv anger. API-nycklarna hanterar du i vår Användarportal.

Logga in i användarportalen med din iP.1-användare som skapades i samband med din kontoregistrering. Följ sedan video-instruktionen nedan för att skapa din nyckel.

Paginering

Alla endpoints under /v2/ som returnerar en samling av dokument (Batcher, meddelanden etc.) har paginering aktiverat. Vi använder oss av databas-stilen av paginering med startlimit och order som parameternamn. startlimit och order är sätt till 050 och ASC i respektive ordning, men du kan ändra dem genom att ange dem som query-parametrar när du gör ett HTTP-anrop på detta vis:

?start=0&limit=200&order=DESC

Länk-huvud

Du kommer också ta emot ett länk-huvud som innehåller paginerings-information.

Link: <https://api.ip1sms.com/v2/batches?start=201&limit=100&order=ASC>; rel="next",
      <https://api.ip1sms.com/v2/batches?start=4901&limit=100&order=ASC>; rel="last"

Detta exempel innehåller radbryt för läsbarhetens skull.

Möjliga värden för rel är följande:

NamnBeskrivning
selfLänkrelationen för den begärda resultatsidan.
firstLänkrelationen för den första resultatsidan.
prevLänkrelationen för den omedelbart föregående resultatsidan.
nextLänkrelationen för den omedelbart nästa resultatsidan.
lastLänkrelationen för den sista resultatsidan.