Kundberättelser från iP.1´s kunder

Utbildning

SMS är en kommunikationskanal som erbjuder otroligt många användningsområden

Ta del av våra artiklar för att få reda på hur andra använder SMS- och kommuninationstjänster från iP.1!

Lilla SMS-skolan

fyra steg till SMS Marknadsföring som ger effekt Om du följer stegen nedan är du på god väg att skapa en kraftfull marknadsföringskanal direkt in i hjärtat hos dina kunder Och kom ihåg: SMS är och förblir en effektiv kanal, 90 procent av alla SMS läses inom 90 sekunder! Steg 1: Giltiga nummer och data […]

Nya Web SMS

Vad är skillnaden mellan gamla och nya Web SMS? Web SMS har varit en trogen go-to webbtjänst för att kommunicera med hjälp av SMS i över 15 år. Nu lanserar vi en helt ny version av Web SMS, baserad på modern webbteknik och med kommunikation i huvudfokus. Nya Web SMS använder sig av samma moderna […]

Allt du behöver veta om SMS

Vad är ett SMS? SMS är ett akronym och står för Short Message Service, och är en enkel form av textmeddelande. Historiskt sett utvecklade man SMS som en del av GSM (Global System for Mobile Communications)-standarden på 1980-talet. Ursprungligen var tanken att skicka tekniska information och meddelanden mellan mobiloperatörer. Men snart insåg man potentialen för […]

Regler för SMS-marknadsföring

Marknadsför enligt god marknadsföringssed med SMS SWEDMA är en intresseorganisation som säkerställer att datadriven marknadsföring sker på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Organisationen beskriver sin roll på sin webb enligt följande: ”SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association – sammanför såväl leverantörer som köpare i det svenska ekosystemet för datadriven marknadsföring. SWEDMA samlar hela värdekedjan […]