allt du behöver veta om SMS

Allt du behöver veta om SMS

SMS har som alla kanaler sina begränsningar. Men de uppvägs utan tvivel av det höga observationsvärdet SMS har. SMS blir lästa! I den här artikeln får du reda på allt du behöver veta om SMS som kanal.

Här nedan får du tillgång till lite fakta kring SMS och tips på innehåll som du kan utveckla för att använda i din SMS Marknadsföring till dina kunder eller användare.

Vad är ett SMS?

SMS är ett akronym och står för Short Message Service, och är en enkel form av textmeddelande. Historiskt sett utvecklade man SMS som en del av GSM (Global System for Mobile Communications)-standarden på 1980-talet. Ursprungligen var tanken att skicka tekniska information och meddelanden mellan mobiloperatörer. Men snart insåg man potentialen för att låta användare skicka korta textmeddelanden till varandra, och det blev en populär funktion.


Företag började inse kraften av SMS relativt snabbt efter dess införande. Från början utvecklade man SMS som en teknik för att skicka administrativa och tekniska meddelanden mellan mobiloperatörer. Men det dröjde inte länge innan företag och användare började se potentialen för att använda SMS för kommunikation.

Under 1990-talet, särskilt mot dess slut, började företag att experimentera med att använda SMS för marknadsföring och kundkommunikation. Detta skedde i takt med att mobiltelefoner blev mer allmänt tillgängliga och användningen av SMS ökade. Företag insåg att de kunde nå kunder direkt genom deras mobiler och skicka korta, snabba meddelanden.

SMS-marknadsföring blev en populär strategi på grund av dess snabbhet, enkelhet och det faktum att många människor bar med sig sina mobiler överallt. Sedan dess har användningen av SMS i affärssammanhang fortsatt att växa, och företag använder det nu för olika ändamål såsom marknadsföring, kundtjänst och affärskommunikation.

Antal tecken är begränsat


Ett SMS innehåller 160 tecken, vilket utgör ett mycket begränsat antal tecken för kommunikation. Men i avgränsningar och begränsningar skapar man också möjligheter att verkligen lyfta fram det viktigaste och bli tydlig. Ta utmaningen!

Det finns även möjlighet att skriva fler tecken, upp till 2 000 tecken, men då räknas din text som ca 10 SMS, även om mottagaren får texten sammanfogad i en löpande text.

Ren text utan krusiduller

SMS är i princip rena textmeddelanden, det innebär även begränsningar i hur texten kan formateras. Glöm fet-text, kursiv och olika storlekar.

Begränsningen kan uppfattas som “fattig”, men återigen, se det som en utmaning att skriva texten så att den verkligen blir kort, koncis och kärnfull.

Webblänkar för att leda vidare

Även om texten inte kan formateras kan dock webblänkar läggas in i SMS.

Det är synnerligen användbart för att lotsa mottagaren vidare till en kampanjsida, en enkät eller kanske ett oemotståndligt erbjudande.

Avsändare av SMS

Normalt har ett SMS antingen ett mobilnummer eller ett namn som avsändare. När du nyttjar vår tjänst finns möjligheten att gå ifrån ett mobilnummer och skapa ett unikt avsändarna.

Du kan bolla med 3 till 11 tecken och du kan använda samtliga bokstäver från A till Z likväl som samtliga siffror 0 till 9.


Tips på innehåll


SMS kan användas till det mesta inom företagskommunikation, såsom påminnelser, internkommunikation mellan kollegor, engångslösenord för webbtjänster eller passer-system, och inte minst som marknadsföring. Nedan hittar du några konkreta tips på vad just dina SMS kan ha för innehåll

Uppmärksamma speciella dagar

Den som vet mest vinner. Ett slitet uttryck, men när det gäller kunder är det högsta relevant. Var noga med att samla in värdefull information om dina användare och kunder.

Du kan använda dina insikter om dina kunder och användare för att sedan skicka personliga meddelanden som är både professionella och effektiva. Det kan inkludera att uppmärksamma en födelsedag, en årsdag eller ett specialintresse.

Relevanta erbjudande och möjligheter

Ju mer du vet om dina användare och kunder desto enklare blir det att anpassa erbjudande, information och annat till specifika målgrupper eller rent av personer.

Det innebär att du på ett professionellt sätt kan ge dina användare exempelvis förhandsinformation eller omvärldsbevakning som de kan dra nytta av.

Bekräftelser och ändringar


Ett SMS har en fantastiskt hög observationsgrad, med 90 procent av SMS som blir lästa inom 90 sekunder. Det gör kanalen utmärkt för att skicka olika former av bekräftelser, ändringar eller viktiga meddelanden.

Den kan handla om att bekräfta en mötestid, meddela en ändrad mötesplats eller såklart unika kunderbjudanden med kort tid att agera på.

Undersökningar

Enkäter för att lära känna kunder och användare lämpar sig ypperligt för SMS. Skapa korta men kärnfulla enkäter på webben. Använd sedan SMS för att driva dina användare att svara på 3–5 korta frågor.

Det ger dig möjlighet att lära känna dina kunder, utveckla dina aktiviteter eller dina produkter och tjänster på ett effektivt sätt.