SMS-tjänster från iP.1

Regler för SMS marknadsföring

Marknadsför enligt god marknadsföringssed med SMS

SWEDMA är en intresseorganisation som säkerställer att datadriven marknadsföring sker på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Organisationen beskriver sin roll på sin webb enligt följande:

”SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association – sammanför såväl leverantörer som köpare i det svenska ekosystemet för datadriven marknadsföring. SWEDMA samlar hela värdekedjan och skapar optimala förutsättningar för att arbeta ansvarsfullt med datadriven marknadsföring – och bidra till det som ett enskilt företag inte självt kan uppnå.”

I SWEDMAS sammanställning över etiska regler finns ett bra underlag, och riktlinjer för att arbeta ansvarsfullt med mobil marknadsföring. Läs Etiska regler för mobil marknadsföring direkt på webben.

Samtycke och möjlighet till avregistrering

Två viktiga områden att lära sig mer om är givetvis hur kunder ger sitt samtycker för att ta emot marknadsföring via SMS samt hur en person kan avregistrera sig från utskick. Nedan kan du läsa ett utdrag ur SWEDMAS etiska regler för mobil marknadsföring.

Vad betyder begreppet “soft opt-in”

2.1.2 Soft opt-in

Huvudregeln är att privatpersoner måste samtycka på förhand för att marknadsföring ska få ske till dennes mobila enhet (opt-in). Så kallad soft opt-in är ett undantag, som innebär att meddelanden kan sändas till privatpersoner utan sådant samtycke om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  1. Kontaktuppgifterna har samlats in i samband med försäljning av en vara eller tjänst från det avsändande företaget.
  2. Mottagaren är kund eller har varit kund inom de senaste 12 månaderna.
  3. Mottagaren har informerats om att kontaktuppgifterna kan användas för mobil marknadsföring och har erbjudits möjlighet att avstå framtida kontakt.
  4. Marknadsföringen får endast avse egna likartade varor och tjänster