SMS-tjänster från iP.1

Lilla SMS-skolan

Mobiltelefonen är vår tids förhärskande hjälpmedel för kommunikation. Den nyttjas såväl på jobbet som för personliga och privata ärenden.

Det innebär samtidigt att när du kommunicerar med dina kunder i den kanalen måste du ha ett tydligt godkännande att få göra det och du måste kommunicera relevant innehåll

fyra steg till SMS Marknadsföring som ger effekt

Om du följer stegen nedan är du på god väg att skapa en kraftfull marknadsföringskanal direkt in i hjärtat hos dina kunder

Och kom ihåg: SMS är och förblir en effektiv kanal, 90 procent av alla SMS läses inom 90 sekunder!

Steg 1: Giltiga nummer och data du äger

Eftersom mobilen i många fall är ett verktyg som används såväl privat som i arbetet är det väsentligt att din verksamhet har ett tydligt godkännande från den person du ska skicka SMS till. Ett sätt att arbeta effektivt med det är formulär på din webbsida för kunder/besökare att signa upp sig för din SMS marknadsföring.

När du har acceptans kan du i ett välkomst-meddelande upprepa och vara tydlig med hur du kommer att använda SMS som kanal i din marknadsföring. Berätta vilken typ av meddelande och kampanjer personen kan förvänta sig och hur ofta du kommer att skicka SMS, vilket du även ska kommunicera i webbformuläret såklart.

💡 Ett tips för att skapa möjligheter att utvidga din kontaktlista är att arbeta med kampanjer där dina nuvarande användare kan värva vänner/kollegor i utbyte mot någon form av gratifikation, exempelvis en rabattkod.

Steg 2: Relevant innehåll

Att känna sin kund och användare är avgörande för framgångsrik marknadsföring i allmänhet och via SMS i synnerhet eftersom det är en mycket personlig kanal. För att lära känna dina användare kan korta enkäter, 2–3 frågor via SMS var en väg att gå. Var noga med att ”lyssna” till svaren, dokumentera och gruppera dina kontaktlistor i relevanta grupper.

Diversifiera ditt sätt att kommunicera, det gör att din marknadsföring blir mer pricksäker och relevant för mottagaren. Särskilj vilken typ av erbjudande/information du skickar i SMS respektive e-post. Det ska inte vara exakt samma innehåll i olika kanaler. Anpassade och ”snabba” erbjudande passar för SMS liksom olika typer av påminnare och eventuella sena ändringar för exempelvis en aktivitet. Det innebär att du med fördel kan jobba med tydliga call-to-actions i SMS.

Tonen i dina SMS vara personlig utan att vara familjär. Undvik att ha kompis-ton och använd inte emojis. Professionalitet i innehållet är viktigt!

Steg 3: Innehåll som är anpassat för sms

Ett SMS har en begränsning till 160 tecken, när man överstiger 160 tecken blir det automatiskt två eller flera SMS som i användarens telefon sammanfogas till ett långt. Det betyder att du måste vara kort och koncis i din kommunikation. Jobba med dina texter så att du kommunicerar det absolut viktigaste utan att det blir ”rumphugget”.

Länkar funkar alldeles utmärkt i SMS och därmed har du en gyllene möjlighet att driva trafik till kampanjsidor med fullständig information och tydliga erbjudanden att genomföra ett köp, svara på en enkät eller registrera sig för ett event. Säkerställ att dessa webbsidor är mobilanpassade!

Du måste också i varje SMS säkerställa att kunden har möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

Steg 4: Statistik för att utveckla innehåll och relation

Med digitala och webbanpassade verktyg följer stora möjligheter att följa användarens beteenden. Det innebär att du kan lära känna kunden ännu lite bättre för varje action denne gör.

Var noggrann med att analysera din statistik för att kunna utveckla och förfina såväl dina sätt att kommunicera som din relation till användaren.

Det kan handla om att lära dig allt från vilken typ av innehåll och erbjudande som ger bäst effekt till att utreda vilka tider och vilka dagar som lämpar sig bäst för utskick för dina specifika målgrupper.