Kundberättelser från iP.1´s kunder

SMS

SMS är en kommunikationskanal som erbjuder otroligt många användningsområden

Ta del av våra artiklar för att få reda på hur andra använder SMS- och kommuninationstjänster från iP.1!

Ett tillåtande kreativt arbetssätt för innovativa kundlösningar

De digitala möjligheterna och kommunikationsformerna utvecklas i en allt snabbare takt. Fortfarande håller SMS ställningen som det mest använda och snabbast lästa sättet att meddela sig. SMS som plattform och hur det kan användas utvecklas samtidigt kontinuerligt liksom de system runt om som tillåter allt från massutskick till kopplingar till andra interaktiva system, exempelvis för […]

Kategori: SMS

Säker på att bli läst – och snabbt? Då gäller SMS!

Det lyser till på din mobilskärm eller så ger telefonen det karaktäristiska ljudet ifrån sig: du har fått ett SMS. Statistiken talar sitt tydliga språk – inom några minuter har du läst det. Det är tydligt att vi bland alla informationskanaler och trots alla möjligheter vi har att kommunicera prioriteras SMS. Även där talar statistiken […]

Kategori: SMS

Krishantering med SMS – Då är kommunikation A och O

I spåren av Corona-pandemin har många fått upp ögonen för vikten av snabb, effektiv och korrekt krisinformation. Det handlar också om att säkerställa att informationen når ut och att den lätt kan tas emot och förstås av mottagarna. Precis som med allt annat så fungerar detta bäst om man är förberedd. Vilken eller vilka målgrupper […]

Kategori: SMS

SMS minskar skolk

Användningsområdena för SMS är närmast oändliga. Endast vår fantasi sätter gränser och på Bredängsskolan i Stockholm har man kommit på ett effektivt och smart sätt.I Stockholms grundskolor har man fått skolket att minska drastiskt efter införandet av SMS till föräldrarna vid utebliven närvaro av eleven i skolan. När skolorna började skicka ut SMS sköt närvarosiffrorna […]

Kategori: SMS

Vad förlorar du i din kontakt med kunderna?

Vinn tid, pengar och nå dina mål med hjälp av våra SMS-tjänster!Fördelar med kundkontakt via SMS. Du når ut på ett personligt sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.Dessutom sparar du stora pengar om du jämför med traditionell annonsering eller postutskick till exempel. Några exempel vad kommunikation med kunderna kan kosta både i pengar och tid. Räknat […]