Krishantering med SMS – Då är kommunikation A och O


I spåren av Corona-pandemin har många fått upp ögonen för vikten av snabb, effektiv och korrekt krisinformation. Det handlar också om att säkerställa att informationen når ut och att den lätt kan tas emot och förstås av mottagarna.

Precis som med allt annat så fungerar detta bäst om man är förberedd. Vilken eller vilka målgrupper behöver nås, genom vilka kanaler nås de bäst och snabbast samt vem som ansvarar för att kommunikationen görs är frågor som kan förberedas. Innehållet – ja det handlar så klart om den aktuella situationen och vad som då behöver kommuniceras.

Uppstår en kris så kan det finnas behov av att både kunna sprida information internt och externt. Internt kan det handla om att samla till möten fysiskt eller digitalt, lägga ut information på intranät, epost eller via SMS. Externt kan det handla om websidor, epost och SMS.

I krissituationen är det viktigt att vara tydlig och att kommunicera regelbundet. Även om man inte har något nytt att komma med så skapar regelbundenhet trygghet och dessutom kan ett budskap behöva upprepas ett antal gånger för att sjunka in hos mottagarna.

Hemmaarenan för iP.1 är SMS, mångårig erfarenhet och kompetens av massutskick gör att vi vill slå ett extra slag för denna kommunikationsform som en del i kanalmixen.
Fortfarande är det den meddelandeform som mottagare snabbast reagerar på och därför har SMS en sådan genomslagskraft. I en krissituation kan SMS användas både för direkt information i meddelande och indirekt information genom att peka vidare till hemsidor, ge kontaktinformation etc.

Krishantering med SMS når snabbt ut och kan vid behov användas i en hög frekvens. Stora volymer av SMS är idag inga problem och det finns tjänster som iP.1s capacity-SMS som enkelt och snabbt hanterar massutskick av SMS.