Ett tillåtande kreativt arbetssätt för innovativa kundlösningar

De digitala möjligheterna och kommunikationsformerna utvecklas i en allt snabbare takt. Fortfarande håller SMS ställningen som det mest använda och snabbast lästa sättet att meddela sig.

SMS som plattform och hur det kan användas utvecklas samtidigt kontinuerligt liksom de system runt om som tillåter allt från massutskick till kopplingar till andra interaktiva system, exempelvis för enkäter, bokningssystem eller shopping.

– iP.1 har som mål att ligga i framkant vad gäller användningen av SMS både genom att ta fram egna lösningar för ännu bättre kundnytta eller mera skräddarsydda lösningar ihop med kund, säger Leif Alvarsson, VD för iP.1.

I det sammanhanget är det vitalt att ha en företagskultur som inte bara handlar om att kunna förfina tekniska lösningar och programmering utan som också främjar nytänkande, idéskapande och kreativitet. Det kräver i sin tur en tillåtande kultur där alla idéer och tankar uppmuntras, där ingenting undertrycks för att det är fel.

– På iP.1 arbetar vi utifrån en sådan filosofi och uppmuntrar alla att tänka fritt. Vi söker ständigt ny inspiration från olika håll för att vi ska bli ännu vassare i det kreativa skapandet och tycker att vi hittat en bra modell för detta, säger Leif. En modell som i sig utvecklas allt eftersom.

För en tid sedan intervjuades Leif Alvarsson om hur iP1 arbetar med sitt kreativa idéarbete under ett digitalt seminarium som handlade om hur företag kan utnyttja denna kraft i sina organisationer. Ta gärna en titt på intervjun och låt dig inspireras.Vill du veta mer om hur iP.1 kan hjälpa ditt företag utveckla innovativa lösningar runt era SMS-baserade tjänster eller hitta nya användningsområden för dem så kontakta oss på info@ip1.se.