SMS-tjänster från iP.1

Multi-factor authentication via SMS

Multi-factor authentication (MFA) not only gives your customers' accounts a higher level of security - you also protect your own system against junk accounts and malicious bot logins.

Create an account, copy the example code and paste into your project, then you are ready to increase the security of your system!

What is Multi-Factor Authentication?

Multi-factor authentication (MFA) provides an extra layer of security to ensure that it really is the right person trying to log in.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att använda 2FA kopplad till den ordinarie inloggningsprocessen, som aktiveras när en användare har skrivit in sitt lösenord. Systemet skickar sedan ut en verifikationsskod via SMS till användarens registrerade mobilnummer som användaren sedan fyller i för att bekräfta sin inloggning.

Why should I use multi-factor authentication?

Att exempelvis bara använda användarnamn och lösenord för att säkra dina online-konton som tidigare varit standard är inte längre en optimal säkerhetslösning tack vare det alltmer återkommande problemet med dataintrång som bland annat utförs för att stjäla viktig information, så som kreditkortsuppgifter, personnummer och annan känslig data.

När du använder 2FA i samband med inloggning blir det mycket samtidigt mycket svårare för obehöriga att komma åt enheter och digitala tjänster än när till exempel bara ett lösenord används. Skydda dina system eller dina kunders konton genom att integrera tvåfaktorsautentisering (2FA) genom iP.1´s smarta SMS API.

Global blacklist for disposable numbers

När du integrerar tvåfaktorsautentisering från iP.1 får du automatisk tillgång till vår globala blacklist som består av virtuella nummer, men även mobilnummer som använts vid bland annat kontoregistreringar av botar och annan form av illasinnad aktivitet. Du kan läsa mer om hur du avgör ifall ett nummer är ett ett så kallat engångsnummer på vår Github page.

Blacklisten är dessutom utmärkt att använda för att exempelvis kontrollera nummer som anges vid exempelvis kontoregistrering i en registreringsprocess. Du har givetvis också möjlighet att själv lägga till nummer till blacklisten för att se till dessa nummer inte används i andra system. Du kan läsa mer om hur du lägger till nummer till blacklisten på vår Github page.

As simple as that!

Skapa ett kostnadsfritt utvecklingskonto och klistra sen in koden från våra kodexempel, sen är du redo att börja skicka 2FA!

With the help of our extensive documentation page, you can easily create a MFA flow in your own system or software in no time.

Do you need help?

No problem! Our development team is ready to guide you in your integration, just give us a call or send us a mail and we will help you!

Authenticate Validate
using (var client = new HttpClient()) { client.BaseAddress = new Uri(“https://api.ip1sms.com/api/”); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear(); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue(“application/json”)); client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(“Bearer”, “API Key”); var authenticate = new { Recipients = “46712345678”, From = “iP1”, MessageFormat = "Use the following code to authenticate {0}" Length = “6” ExpirationTime = “1200” }; HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(“authentications”, authenticate); }
string submittedCode = Console.ReadLine(); // e. g. 453342 using (var client = new HttpClient()) { client.BaseAddress = new Uri(“https://api.ip1sms.com/api/”); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear(); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue(“application/json”)); client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(“Bearer”, “API Key”); var validate = new { Phone = “46712345678”, Code = submittedCode, }; HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(“authentications/validate”, validate); if (response.IsSuccessStatusCode) { Console.Log(“Validated”); } else { Console.Log(“Failed, ” + response.StatusCode + “: ” + await response.Content.ReadAsStringAsync()); } }
Authenticate Validate
$message = array( ‘Phone’ => ‘46712345678’, ‘From’ => ‘iP1’, ‘MessageFormat’ => ’AUe the following code to authenticate {0}’, ‘Length’ => ‘6’, ‘ExpirationTime’ => ‘1200’ ); $jsonEncodedMessage = json_encode($message); $options = array( ‘http’ => array( ‘header’ => array( ‘Content-Type: application/json’, ‘Authorization: Bearer ‘ . ‘API key’, ‘Content-Length: ‘ . strlen($jsonEncodedMessage) ), ‘method’ => ‘POST’, ‘content’ => $jsonEncodedMessage, ) ); $context = stream_context_create($options); $response = file_get_contents(‘https://api.ip1sms.com/api/authentications/validate’, false, $context);
$submittedCode = $_POST[“code”]; // e. g. 453342 $conf = array( ‘Phone’ => ‘46712345678’, ‘Code’ => $submittedCode, ); $jsonEncodedMessage = json_encode($conf); $options = array( ‘http’ => array( ‘header’ => array( ‘Content-Type: application/json’, ‘Authorization: Bearer ‘ . ‘API key’, ‘Content-Length: ‘ . strlen($jsonEncodedMessage) ), ‘method’ => ‘POST’, ‘content’ => $jsonEncodedMessage, ) ); $context = stream_context_create($options); $response = file_get_contents(‘https://api.ip1sms.com/api/authentications’, false, $context); echo $response;