Kontakta supporten

Det finns inga dumma frågor, vårt supporteam står redo att hjälpa dig, så det är bara att slå en signal eller skicka ett mail. Vill du ha hjälp över Microsoft Teams eller Zoom? Inga problem!

När du kontaktar supporten är det bra att ha sitt kund- eller kontonummer till hands för att vi ska hitta rätt konto. Har du inget konto än? Hör av dig så hjälper vi dig igång!

Need help? Klicka på hjälp-ikonen längst ned på sidan

Frequently asked questions

Obs. För användare av Internet Explorer så fungerar inte användarportalen till fullo, vi rekommenderar att uppdatera webbläsaren till Microsoft Edge eller använda Firefox eller Chrome.


Om ni delar på samma användare så kan en administratör (Oftast den som skapade kontot eller om man tilldelat rollen till någon annan) skapa en ny användare i användarportalen.

 1. Sign in to the User Portal med ett administratörskonto
 2. Gå till "Användare" i huvudmenyn
 3. Tryck på knappen "Lägg till en ny användare"
 4. Fyll i uppgifterna i formuläret och välj konto samt användarens åtkomstnivå

Den nya användaren kommer att få ett mail skickat den angivna e-postadressen där denne sätter sitt eget lösenord.

Videoinstruktion

Du kan fylla på ditt SMS-saldo genom vår webshop som du hittar via följande länk: https://shop.ip1.net/

Saldot går också att fylla på genom snabbpåfyllning i Capacity SMS eller Nya Web SMS

Videoinstruktion: Fyll på saldot via snabbpåfyllning

SMS som hanteras av systemet får olika status så att du som kund enkelt ska kunna kontrollera att dina SMS levereras eller om något gått fel, exempelvis att numret inte existerar eller om mottagaren använder ett abonnemang som inte stöder SMS. I listorna nedan kan du hitta samtliga statuskoder i som ett SMS kan få.

Statuskoder i Nya Web SMS, Capacity SMS och One Survey

Koderna i vårt system är uppdelade efter 4 olika grupper: 

GroupCode blockComment
Info1Informative statues that informs where along the pipeline the message is.
Success2If the message ended in a user defined way such as Expired or DeliveredToHandset.
Rejection4If there is something wrong with the message it self such as length, banned keywords, etc.
Error5If the message was undeliverable or other errors which is out of the control for the delivery service.

Statuskoder i kodblocket Info

NameCodeTreated asComment
Accepted101InfoThe message(s) has been accepted for processing
Queued102InfoThe message has been put a queue for sending
Funded103InfoThe message has been paid for and can be sent
Refunded104InfoThe message has been refunded i.e. its price has been returned to the account balance
Sending110InfoThe message is being sent
DeliveredToGateway111InfoThe message has been delivered to the next upstream gateway
DeliveredToCarrier112InfoThe message has been delivered to the carrier on which the subscriber belongs to
DeliveredToGSM113InfoThe message has been put on the GSM network
QueuedAtGateway114InfoThe message has been queued at the upstream gateway

Statuskoder i kodblocket Success

NameCodeTreated asComment
DeliveredToHandset201SuccessThe message has been delivered to the recipient in question
Expired202SuccessThe expiry date has been exceeded before the message could be delivered
Canceled203SuccessMessage was canceled by user

Statuskoder i kodblocket Rejection

NameCodeTreated asComment
InsufficientFunds402RejectionThe account sending SMS doesn't have enough funds to send the SMS
SenderRejected403RejectionThe sender was rejected, given when the sender is considered fraudulent or sender ownership hasn't been verified
ContentRejected404RejectionThe message body contained content that is not allowed. Eg gambling, adult content, etc.
RecipientRejected405RejectionThe recipient is illegal
GenericRejected406RejectionThe message was rejected for a reason other than the options above
InvalidSender407RejectionThe message sender is invalid. Eg. Sender is too long, contains illegal characters etc
InvalidContent408RejectionMessage content is invalid. Eg. illegal characters, is to long etc.
InvalidRecipient409RejectionMessage recipient is invalid. Eg. Recipient was is not a valid MSISDN
MissingSmsSubscription410RejectionThe recipient does not have an SMS subscription and can therefore not recieve SMS

Statuskoder i kodblocket Error

NameCodeTreated asComment
InternalError500ErrorAn unrecognized error occurred
UnknownSubscriber501ErrorThe network subscriber doesn't exist
SubscriberUnreachable502ErrorThe network subscriber was not online and could therefore not receive the message
SubscriberOffline503ErrorThe subscriber is currently offline, delivery will be retried once the subscriber is back online
DeliveryToGatewayFailed511ErrorThe message could not be handed over to the next upstream gateway
DeliveryToCarrierFailed512ErrorThe message could not be handed over to the carrier
DeliveryToGSMFailed513ErrorThe message could not be added to the GSM network
DeliveryToHandsetFailed514ErrorThe message could not be handed over to the target handset
GenericDeliveryFailure515ErrorGeneric Delivery Failure
GatewayError516ErrorAn unrecognized error occured occured at the gateway
Unknown599ErrorMessage was delivered upstream but no Delivery Receipt has been received or a Delivery Receipt that could not be interpreted was received

Statuskoder i Gamla Web SMS och Survey SMS

Levererad 

SMS:et har med all sannolikhet gått fram och mottagarens operatör har svarat att mobilen har mottagit SMS:et.

Skickad 

SMS:et har lämnat våra system men vi har ännu inte fått någon leveransbekräftelse från mottagaren.

Fel

Vi har fått tillbaka ett svar från mottagarens mobiloperatören att något gick är fel på utskicket.
Kontrollera så att numret är korrekt.

Det är Först när ett meddelande levererats eller att dess giltighetstid (tiden som en operatör försöker skicka ett SMS) gått ut som vi får en leveransrapport tillbaka.

Det betyder att man i värsta fall kan få vänta i 72 timmar innan man får besked om att ett meddelande inte blivit levererat om en telefon tex är avstängd.

När ett SMS inte har kommit fram till mottagaren kan du kontrollera SMS:ets status-kod (Se När man skickar SMS får de olika status, vad betyder dessa?) som ger dig en förklaring på vad som hänt med ditt SMS. Ett SMS som inte kommit fram kan bero på felaktigheter i mobilnumret, att mottagarens telefon inte är tillgänglig eller att systemet misslyckats med att skicka ut ditt SMS.

Om felet berodde på att mottagarens mobil har varit avstängd längre än vad dess operatör försöker skicka SMS får vi inte en slutgiltig status förrän denna tiden har gått ut. 

Det betyder att man i värsta fall kan få vänta i 72 timmar innan man får besked om att ett meddelande inte blivit levererat om en telefon tex är avstängd.

Om en telefon är avstängd eller inte har täckning så lägger sig SMS i en kö där de väntar på leverans tills telefonen blir tillgänglig igen.

Tiden för detta är inget vi kontrollerar utan är upp till varje enskild mobiloperatör hur länge de försöker skicka SMS:et (vanligtvis 72 timmar) 
Denna  tiden kan ytterligare förkortas av att mobiler även brukar ha en inställning för max giltighetstid där de inte hämtar SMS som är äldre än vad giltighetstiden är inställd på. 

Ett enkelt sätt att samla in dina kontakters nummer är att använda vår Spara-funktion för inkommande SMS

Nedan följer en enkel beskrivning hur du går till väga:

 1. Se till att du har ett mottagarnummer kopplat till vårt konto. Detta kan du köpa direkt i shoppen, eller genom att kontakta vår supportavdelning.
 2. Skicka ett SMS med texten Spara Förnamn Efternamn Grupp till ditt mottagarnummer (ex: Spara Niklas Niklasson kunder till 46731234567 )
 3. Avsändarens nummer har nu sparats i din kontaktbok med angiven information. Finns inte gruppen sen tidigare, så skapas en ny automatiskt.

  Om du stöter på några problem, vänligen kontakta supporten.

För att kunna använda din egna domän när du skickar en e-post kopia måste du genomföra följande inställningar på din DNS.

Aktivera DKIM

Skapa en TXT record med namn mandrill._domainkey.yourdomain.se

Lägg till värdet:

v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB;

 Lägg till följande SMTP i eran SPF:

 spf.mandrillapp.com 

Om du har glömt ditt lösenord så kan du enkelt skapa ett nytt genom att följa länken nedan:

Jag har glömt mitt lösenord

 1. Skriv in din e-postadress i fältet för e-post
 2. Klicka på "Skicka lösenordsåterställning"
 3. Du kommer nu få ett mail från no-reply@ip1.se med en länk som tar dig till sidan för lösenordsåterställning.
 4. Följ instruktionerna och skapa ditt nya lösenord (Minst 10 tecken, en siffra och en stor bokstav).

Obs. Om du använder en webbläsare som erbjuder dig att spara dina lösenord, vänligen säkerställ att den har uppdaterat ditt lösenord med det nya.

Om du upplever problem med lösenordsåterställningen, vänligen kontakta oss på support@ip1.se, så hjälper vi dig.

Alla våra tjänster använder samma blockeringslista. Du lägger till ett nummer i blockeringslistan genom kontaktappen under menyvalet "Integritet".

Videoinstruktion: Lägg till ett nummer i blockeringslistan

  There are two choices to activate the Opt-out function:

  • Via ett virtuellt nummer där mottagaren skickar ett SMS med ordet STOP till det virtuella numret. Ett virtuellt nummer ingår i abonnemanget "Skicka & Ta emot". Använder du saldomodellen behöver du köpa till tjänsten separat. den beställs via webshoppen kostar 995 kr/år – 12 månaders bindningstid, 3 månaders uppsägningstid
  • Via en avregistreringslänk. Länken läggs till i SMS:et. Avregistreringslänken ingår i alla våra abonnemang. Om du använder saldo-modellen behöver du köpa till tjänsten separat. Den beställs via webshoppen och kostar 495 kr/år – 12 månaders bindningstid, 3 månaders uppsägningstid.

  Aktivera avregistrerings-funktionen – Nya Web SMS, Capacity SMS och One Survey

  1. Logga in med din användare i the user portal
  2. Gå till "settings "Konton" och sedan till fliken "Stopp-tjänstinställingar" och aktivera avregistreringen genom att klicka på strömbrytaren.

  Videoinstruktion

  Aktivera avregistrerings-funktionen i Gamla Web SMS

  1. Log in to https://app.ip1sms.com/
  2. Bocka i kryssrutan "Aktivera stopp-tjänsten". Infoga ditt virtuella nummer eller din avregistreringslänk.

  Ja, det kan du göra, men det fungerar lite annorlunda att skicka SMS i Nord Amerika än i Europa. För att skicka SMS så behöver du förboka en kampanj genom oss. Kontakta vår support här

  Hur fungerar nya Web SMS?

  Nya Web SMS är precis som det låter, en helt ny version av tjänsten Web SMS. Principen och layouten är densamma, fast med modernare design, modern teknik och fler möjligheter! För att gå över till Nya Web SMS behöver du migrera dina kontakter från det äldre systemet, klicka på knappen nedan för att få reda på allt du behöver veta.