Kundberättelser från iP.1´s kunder

IT-Säkerhet

SMS är en kommunikationskanal som erbjuder otroligt många användningsområden

Ta del av våra artiklar för att få reda på hur andra använder SMS- och kommuninationstjänster från iP.1!

Nu ökar vi säkerheten i våra tjänster med hjälp av MFA

Vi lever i ett transparent samhälle och ska vara tacksamma över det. Samtidigt får inte transparensen leda till att vi blir naiva och för öppna när det gäller skyddsvärd information. Inloggningsuppgifter liksom inloggningar i sig är sådant som självklart ska vara säkra och skyddade. Vi på iP.1 har därför har infört multifaktorautentisering som våra kunder […]