Nu ökar vi säkerheten i våra tjänster med hjälp av MFA


Vi lever i ett transparent samhälle och ska vara tacksamma över det. Samtidigt får inte transparensen leda till att vi blir naiva och för öppna när det gäller skyddsvärd information. Inloggningsuppgifter liksom inloggningar i sig är sådant som självklart ska vara säkra och skyddade.

Vi på iP.1 har därför har infört multifaktorautentisering som våra kunder kan aktivera i vår användarportal. Denna ökade säkerhet omfattar alla våra tjänster som Capacity SMS, Web SMS och e-SMS. multifaktorautentisering eller MFA som den också kallas bygger på att användaren måste bekräfta sin identitet genom två olika sätt vid inloggning.

Vi välkomnar såväl nya som tidigare kunder in i en säkrare värld vid SMS-utskick. Du aktiverar MFA i användarportalen under Profil-sektionen.

Du kan även implementera MFA i dina egna applikationer genom vårt API, vilket du kan läsa mer om här: Integrera MFA