Kundberättelser från iP.1´s kunder

Integration

SMS är en kommunikationskanal som erbjuder otroligt många användningsområden

Ta del av våra artiklar för att få reda på hur andra använder SMS- och kommuninationstjänster från iP.1!

Med hjälp av ett SMS API kan du skicka SMS per automatik vid precis rätt tillfälle

Att manuellt skicka SMS är inte alltid det mest effektiva, särskilt inte om du vill nå dina kunder eller användare vid specifika tillfällen, så som ett köp i webshopen eller uppföljning efter avslutat supportärende. Då är ett SMS API den perfekta lösningen! Det binder ihop ditt interna, kvalitetssäkrade system, exempelvis ett CRM-system, med möjligheten att […]