Med hjälp av ett SMS API kan du skicka SMS per automatik vid precis rätt tillfälle

Att manuellt skicka SMS är inte alltid det mest effektiva, särskilt inte om du vill nå dina kunder eller användare vid specifika tillfällen, så som ett köp i webshopen eller uppföljning efter avslutat supportärende.


Då är ett SMS API den perfekta lösningen! Det binder ihop ditt interna, kvalitetssäkrade system, exempelvis ett CRM-system, med möjligheten att skicka meddelanden på ett effektivt sätt. Komplettera sedan din marknadsföring med planerade SMS kampanjer genom Capacity SMS för att få ut så mycket som möjligt av SMS som kommunikationskanal.

En knutpunkt för effektiv kommunikation

Ett API kan beskrivas som en knutpunkt. En punkt där kommunikation från olika tekniska system kan mötas och tolkas för att bli användbar oavsett vilket håll kommunikationen går åt. Med hjälp av iP.1 SMS Gateway och vårt effektiva SMS API möjliggörs således enkel SMS-funktionalitet med dina befintliga system/applikationer.

När du implementerar denna funktionalitet får du tillgång till de verktyg som krävs för att på ett ansvarsfullt sätt kommunicera via sms med dina kunder och användare. Har du ingen utvecklingskunskap eller tillgång till utvecklare i din verksamhet har vi möjlighet att hjälpa till med din integration. Du kan skicka SMS till en eller flera mottagare och även ta emot svar för att skapa en dubbelriktad kommunikationskanal. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer och hjälper dig igång

Kanske vill du påminna om ett möte, informera om ett driftstopp eller göra en riktad kampanj för en ny produkt eller ett erbjudande. Vårt SMS API har även funktionalitet för uppföljningar och undersökningar, exempelvis Nöjd Kund Index eller Net Promoter Score.

SMS är en effektiv kanal för din kommunikation

Användningsområden för SMS som kommunikationskanal i din verksamhet är många! När du integrerat SMS med hjälp av vår SMS Gateway och vårt SMS API kan du exempelvis:

  • skicka unika eller supermånga SMS direkt från en egen applikation
  • skicka SMS-kampanjer på exakt målgruppsnivå
  • Skicka larm om driftstörningar
  • skicka inbjudningar till event
  • bekräfta beställningar från din e-shop
  • skicka rabattkoder och specialerbjudanden

Läs mer om iP1 SMS Gateway