Inled slutet på sommaren med enkäter via SMS för ökad dialog och kunskap!

Efter att ha njutit av sommaren är det för de flesta av oss nu prio på våra jobb- och kundrelationer. Nya produkter och tjänster ska lanseras, konferenser planeras och kundkontakter vårdas. Vårt enkät- och analysverktyg Analys-SMS gör det enkelt och smidigt att komma igång med att samla in kunskap som behövs för den fortsatta verksamheten. Allt genom SMS som är den idag enklaste formen att snabbt få svar på dina frågor.

Vad vill du veta om dina kunder? Kanske vill du veta hur de upplevde sommarens resa, semesterboende eller vistelse någonstans? Kanske köpte de någon produkt som du gärna vill ha kundfeedback på? Fundera igenom 4-5 korta och konkreta frågor och därefter kan du använda någon av våra enkätmallar i Analys-SMS. Vi har branschspecifika sådana för att göra det extra enkelt. Det är även enkelt att fixa till dem efter din grafiska mall. Klart och sedan kan du så klart även skicka ut enkäten genom Analys-SMS.

Även uppföljningen har vi så klart tänkt på. Följ upp svarsfrekvensen och skicka påminnelser och slutligen så görs analys och utvärdering enkelt i Analys-SMS och det går även att integrera i redan befintliga CRM-system.

Läs gärna mer om hur vårt verktyg Analys-SMS fungerar på vår webbsajt eller ta kontakt med oss för vi svarar gärna på frågor eller hjälper dig att snabbt komma igång. Sommaren är ju inte slut än så låt Analys-SMS göra jobbet så blir det kanske lite extra tid över till de förhoppningsvis soliga dagarna under resten av augusti eller varför inte hoppas på även en fin september.