Inget ger så snabba besked som enkäter via SMS

Vad tycker dina kunder? Hur upplevde de resan de varit på eller konferensen? Vad tyckte de om servicen du gav eller produkten de köpt? Hur tycker de att du kan förbättra dig?

Möjligheterna att fånga upp kunskap och erfarenhet från dina kunder, besökare, patienter, medlemmar eller medarbetare är stora – om du får dem att svara. En hel del är trötta på att svara på omfattande undersökningar via telefon eller brev idag. Men det finns en metod med både snabb och hög svarsfrekvens och det är genom att skicka enkäter via SMS.

Det handlar då om att koncentrera sin undersökning eller utvärdering kring ett fåtal viktiga frågeställningar, som då ger snabb samt bred respons och därmed ett bra analysunderlag.

Det enklaste sättet att snabbt komma igång med enkäter via SMS är att använda ett färdigt enkätverktyg. Ett smidigt sådant är Analys-SMS från iP.1. Det innehåller flera färdiga enkätmallar som lätt kan anpassas efter din grafiska profil. Det ger dig också möjligheten att på ett enkelt sätt skicka påminnelser till de som inte svarat samt en rad möjligheter till grafisk redovisning och tillgång till rådata direkt i webbapplikationen, säger Leif Alvarsson, VD på iP1.

Det sistnämnda är ytterst viktigt i ett bra enkätverktyg, eftersom det är resultatet av undersökningen som är det intressanta för kunden. fortsätter Leif.

Det är en del att tänka på för att skapa en bra undersökning och enkäter för att dels få en snabb och bra svarsfrekvens, dels få ett resultat som ger en bra analys.

Du kan motivera till hög svarsfrekvens genom att koppla till någon form av belöning. Det kan vara rabatter, deltagande i utlottning men även bara sådant som deltagandet i sig bidrar till en förbättrad produkt eller tjänst.

Ställ hellre få frågor, 4-5 stycken, och gör undersökningar oftare än bomba med ett stort frågebatteri. Det kräver lite mer eftertanke i frågeformulerandet. Något vi tagit fasta på i Analys-SMS där vi tagit fram branschspecifika enkätmallar tillsammans med beteendevetare och forskare, konstaterar Leif Alvarsson.

Frågorna bör helst också vara konkreta och korta. Och varför inte testa enkäten på några medarbetare eller ett litet urval ur din målgrupp. Det kan vara mödan värt för att få en hög svarsfrekvens på det skarpa utskicket. Slutligen – glöm inte påminnelse till dem som inte svarat. Även det görs enkelt med exempelvis Analys-SMS.

Fördelen med att göra enkäter via SMS är också att om man använder ett verktyg som Analys-SMS så är det kopplat till just bearbetning och analys av de inkomna svaren. Det gör det enkelt att jobba med exempelvis Net Promoter Score, NPS eller Nöjd Kund Index, NKI.

Mätningar av till exempel NKI, kan våra kunder via vår NKI API koppla direkt till sina egna system exempelvis CRM och där vi hjälper till med integrationen, säger Leif. Vi kan då också automatisera en rapporttjänst så att kunder som gör kontinuerliga enkäter eller undersökningar får månadsrapporter med nyckeldata levererat direkt i inboxen från systemet.

Det är uppenbart att möjligheterna att få kunskaper och erfarenheter från kunder, medlemmar, besökare etc. har blivit både större och enklare med inträdet av verktyg som Analys-SMS på marknaden.