SMS minskar skolk

Användningsområdena för SMS är närmast oändliga. Endast vår fantasi sätter gränser och på Bredängsskolan i Stockholm har man kommit på ett effektivt och smart sätt.
I Stockholms grundskolor har man fått skolket att minska drastiskt efter införandet av SMS till föräldrarna vid utebliven närvaro av eleven i skolan.

När skolorna började skicka ut SMS sköt närvarosiffrorna i höjden.
Själva gången är den här: När en elev saknas på en lektion får vårdnadshavaren ett sms eller samtal från skolan. Varje vecka sammanställs varje elevs närvaro och skickas hem för underskrift. Är frånvaron hög bokas direkt ett möte med föräldrarna. Och elever som hänger runt i korridorerna, fångas upp av skolans resursteam.

På Bredängskolan menar man att den täta och snabba föräldrakontakten som man lätt får via SMS är nyckeln till att närvaron är bättre än på länge. Bredängsskolan är en av de skolor som med hjälp av SMS som verktyg fått den ogiltiga frånvaron att bli närmast obefintlig. Enligt statistik från SCB var den ogiltiga frånvaron för några år sedan uppe på 7 % och efter införandet av SMS-utskicken har den siffran sjunkit till 3,9 %.

https://www.svd.se/nytt-projekt-minskar-skolk