Snabb och effektiv kriskommunikation

Hur gör du för att snabbt och effektivt nå ut till medarbetare, kunder eller medlemmar?
Ett av de snabbaste och effektivaste sätten är självklart via SMS. I ett läge som kräver att information snabbt behöver kommuniceras ut till mottagare, så som samhällssituationen är just nu med virus som sprids och orsakar olika slags störningar på bland annat näringslivet är SMS en oslagbar kontaktväg.

Är det dessutom ett läge där frekvensen av kommunikation behöver ligga på en relativt hög nivå på grund av exempelvis förändrade omständigheter så talar även det för SMS som en god kontaktväg, då statistiken tydligt talar för att mottagare snabbt och i hög grad tillgodogör sig information. Tidigare har det dock krävts en hel del tekniskt förarbete som till exempel att koppla in en IT-avdelning för varje utskick om det handlat om stora volymer SMS. De behövde dessutom lägga ner mycket jobb för att möjliggöra utskicket. Idag har iP1 dock en teknik som enkelt klarar att göra massutskick av SMS. Med den nya tjänsten Capacity-SMS kan avsändaren själv göra det snabbt, smidigt och enkelt i verktygets webgränssnitt.

Dessutom klarar det att hantera hundratusentals SMS och det går att målgruppsanpassa. Det är bara att importera alla kontakter och köra igång.