Hur skapar jag en bra undersökning?

När det kommer till undersökningar är svarsfrekvensen den absolut viktigaste faktorn. Vi på iP.1 har jobbat hårt med att skapa ett enkätverktyg som ger dig en svarsfrekvens som är högre än genomsnittet. Vi tänkte dela med oss av den erfarenhet vi har när det gäller att skapa och skicka enkäter och har därför skapat en lista med saker att tänka på för att få ut så mycket som möjligt av din undersökning.

1. Motivera mottagare till att svara
Erbjud dina mottagare någon form av belöning. Belöningen behöver nödvändigtvis inte vara något materiellt. Det kan till exempel räcka med att nämna att deltagandet leder till förbättrade tjänster, ökad användarvänlighet eller att någon slags rabatt tillämpas.

2. För många frågor skapar ovilja
Undersökningar har en tendens att kännas övermäktiga. Tänk på att det är Du som vill få in information. Som mottagare av en enkät med 100-tals frågor blir man lätt uttröttad, vilket leder till att de inte orkar svara på alla frågor, eller avböjer från start. Ställ inte fler frågor än nödvändigt, det är bättre att göra kontinuerliga undersökningar med 4 – 5 frågor vid varje tillfälle. Om du har svårt att komma på bra frågor som fyller din enkäts syfte så har vi på iP.1 tagit fram enkätmallar som är branschanpassade. Enkätmallarna är framtagna tillsammans med forskare och beteendevetare.

3. Hur ställer du en fråga?
Ytterligare ett skäl till att dina enkäter inte blir besvarade kan vara att dina frågeställningar är för krångliga. Tänk på att ställa konkreta och korta frågor, med rätt typ och mängd av svarsalternativ. enkla frågor med ett rent text-svar kan till exempel innebära många smarta och intressanta idéer från dina mottagare. Frågor med text-svar ska med fördel ligga sist i din enkät.

4. Testa
Testa din enkät! Det är lätt att man skickar ut en enkät lite för snabbt. Skicka istället ut den till några medarbetare, eller ett litet segment ur den grupp du vill ha feedback ifrån. På så sätt kan du få reda på svårigheter i enkäten innan du skickar ut den skarpt, till exempel krångla svarsalternativ, fel typ av frågeställning etc.

5. Glöm inte att påminna de som inte svarat
Det kan finnas många orsaker till varför dina mottagare inte svarat på enkäten. En av anledningarna kan vara att det inte funnits tillfälle. Därför är det bra att skapa fler tillfällen att svara på enkäten. I AnalySMS hittar du en påminnelse-funktion som skickar ut enkäten på nytt till de som ännu inte svarat.