Företagarna tappar kontakten med sina kunder!

Enligt en artikel i dagens media påstår Emelie Ekblad på Microsoft att företagen tittar endast på marknadssiffror och trendanalyser idag. Istället borde de lära känna sin kund.

För inte alltför längesedan förstod handlaren sina kunder. Relationen dom emellan var djup och nära. Genom att vara lyhörd och förstå kundernas behov kunde handlaren öka sin försäljning. När kunden efterfrågade en vara dröjde det inte länge innan varan fanns på butikens hylla. Men sedan hände det något.

Den lokala handlaren ersattes av nationella och internationella kedjor. I en mer och mer centraliserad och globaliserad värld förlorade man något. Lyhördheten för kundens behov tappades bort och ersattes av marknadsanalytikernas konsumentinsikter.

Konsumenternas förändrade beteende
Det är lätt att förstå om många marknadsförare och säljare idag känner sig rådvilla. Antalet kanaler att nå kunderna på har exploderat. Bruset ökar ständigt och målgrupperna blir mer och mer sönderdelade. Det är då lätt att dra slutsatsen att världen blir mer och mer komplex och att det blir svårare att förstå och bygga starka relationer till sina målgrupper.

Konsumenterna har fått förändrat beteende och har en ökad iver att dela information med andra. Man bygger starka och nära relationer på sociala medier. Människor tar intryck av personer som man inte har några tydliga band till.

Men är detta något nytt? Betraktade den lokale handlaren sina kunder som homogena målgrupper eller som enskilda individer som hade olika behov?

Idag går det snabbare och är lättare att förstå omvärlden och kunderna. Man kan tidigt upptäcka nya beteenden, konsumtionsmönster och förändringar hos kunderna. Idag kan vi få samma insikter som handlaren fick genom att vara lyhörd. Vi kan vara lyhörda på ett annat sätt idag. Idag berättar våra kunder om deras behov utan att vi behöver fråga. Allt finns där. Men frågan är om vi som företag lyssnar eller ser den. Och om vi tar det till oss. Vi måste åter se lyhördheten som ett sätt att öka vår försäljning.

Var lyhörd varje dag
Genom att göra lyssnandet till en del av vårt dagliga arbete, som en del av befintliga verktyg, kan vi få kunskap om kundernas behov tidigare än förut. Insikter om kundernas behov behöver snabbt omsättas till handling. Samla systematiskt in kundernas önskemål så att man kan se mönstren tidigt och anpassa utbudet. Det gäller att kunna anpassa sitt utbud efter efterfrågan för annars vänder sig kunderna till en annan leverantör och man tappar relationer. Det sociala och responsiva företaget har framtiden för sig. Precis som handlaren som lyssnade och anpassade sig.

Ett väldigt bra sätt att undersöka vad dina kunder vill ha och förväntar sig är att använda sig av våra SMS-tjänster. Med hjälp av enkäter och andra utskick är det lätt att hålla kontakten med kunderna, vara lyhörd för deras behov och tidigt kunna göra förändringar som kunderna kräver för att stanna kvar i en relation med ert företag.