När man skickar SMS får de olika status, vad betyder dessa?

När man skickar SMS får de olika status, vad betyder dessa?

SMS som hanteras av systemet får olika status så att du som kund enkelt ska kunna kontrollera att dina SMS levereras eller om något gått fel, exempelvis att numret inte existerar eller om mottagaren använder ett abonnemang som inte stöder SMS. I listorna nedan kan du hitta samtliga statuskoder i som ett SMS kan få.

Statuskoder i Nya Web SMS, Capacity SMS och One Survey

Koderna i vårt system är uppdelade efter 4 olika grupper: 

GruppKodblockKommentar
Info1Informativa statusar som informerar om var längs pipelinen meddelandet är.
Success2Om meddelandet slutade på ett användardefinierat sätt som Expired eller DeliveredToHandset
Rejection4Om det är något fel på själva meddelandet som längd, förbjudna ord, etc.
Error5Om meddelandet inte kunde levereras eller andra fel som ligger utanför leveranstjänstens kontroll.

Statuskoder i kodblocket Info

NamnKodBehandlas somKommentar
Accepted101InfoMeddelandet har accepterats för behandling
Queued102InfoMeddelandet har satts i kö för att skickas ut
Funded103InfoMeddelandets kostnad har dragits från saldot och kan skickas ut
Refunded104InfoMeddelandets kostnad har återbetalats och lagts till på ditt saldo
Sending110InfoMeddelandet skickas
DeliveredToGateway111InfoMeddelandet har levererats till gateway
DeliveredToCarrier112InfoMeddelandet har levererats till operatören där numret är registrerat
DeliveredToGSM113InfoMeddelandet har skickats ut till GSM-nätverket
QueuedAtGateway114InfoMeddelandet har lagts i kö i gateway

Statuskoder i kodblocket Success

NamnKodBehandlas somKommentar
DeliveredToHandset201SuccessMeddelandet har skickats till den aktuella mottagaren
Expired202SuccessMeddelandets utgångsdatum har passerat före meddelandet hann levereras
Canceled203SuccessMeddelandet avbröts av användaren

Statuskoder i kodblocket Rejection

NamnKodBehandlas somKommentar
InsufficientFunds402RejectionKontot som försöker skicka har inte tillräckligt med saldo för att skicka SMS:et
SenderRejected403RejectionAvsändaren har blivit nekad, ges när avsändaren anses vara bedrägeri-klassad eller att ägarskapet av avsändaren inte har verifierats ordentligt
ContentRejected404RejectionMeddelandets innehåll är inte tillåtet hos den specifika operatören och/eller landet, exempelvis hassardspel, vuxet innehåll etc.
RecipientRejected405RejectionMottagaren är ogiltig
GenericRejected406RejectionMeddelandet har avvisats av någon annan anledning än ovan nämnda.
InvalidSender407RejectionMeddelandets avsändare är ogiltig, exempelvis för lång, innehåller ogiltiga tecken etc.
InvalidContent408RejectionMeddelandets innehåll är ogiltigt, exempelvis ogiltiga tecken, för långt etc.
InvalidRecipient409RejectionMeddelandets mottagare är ogiltig, exempelvis att mottagaren inte är ett giltigt MSISDN
MissingSmsSubscription410RejectionMottagaren har inte stöd för SMS och kan därför inte ta emot meddelandet.

Statuskoder i kodblocket Error

NamnKodBehandlas somKommentar
InternalError500ErrorEtt okänt fel inträffade
UnknownSubscriber501ErrorNätverksabonnenten existerar inte
SubscriberUnreachable502ErrorNätverksabonnenten var inte tillgänglig och kan därför inte ta emot meddelandet
SubscriberOffline503ErrorAbonnenten är tillfälligt offline, leverans kommer att försökas på nytt så fort abonnenten är tillgänglig
DeliveryToGatewayFailed511ErrorMeddelandet kunte inte lämnas över till nästkommande gateway
DeliveryToCarrierFailed512ErrorMeddelandet kunde inte lämnas över till operatören
DeliveryToGSMFailed513ErrorMeddelandet kunde inte läggas till på GSM-nätverket
DeliveryToHandsetFailed514ErrorMeddelandet kunde inte lämnas över till mottagarens telefon
GenericDeliveryFailure515ErrorAllmänt leveransfel
GatewayError516ErrorEtt okännt fel inträffade vid gateway
Unknown599ErrorMeddelandet levererades uppströms men inget leveranskvitto har mottagits eller ett leveranskvitto som inte kunde tolkas mottogs

Statuskoder i Gamla Web SMS och Survey SMS

Levererad 

SMS:et har med all sannolikhet gått fram och mottagarens operatör har svarat att mobilen har mottagit SMS:et.

Skickad 

SMS:et har lämnat våra system men vi har ännu inte fått någon leveransbekräftelse från mottagaren.

Fel

Vi har fått tillbaka ett svar från mottagarens mobiloperatören att något gick är fel på utskicket.
Kontrollera så att numret är korrekt.