Överlämning av gåva till Röda Korset

Nu är det dags att lämna över insamlade pengar från #sendit4ward till Röda Korset!

Det handlar om iP.1s bidrag till Röda Korsets arbete för de hårdast drabbade av Covid-19. Vårt bidrag var att vi för varje 2000 kronors saldopåfyllning som våra kunder gjorde så skänkte vi 200 kronor till Röda Korset.

Samtidigt skickade vi vidare vårt initiativ vidare till andra företag som en utmaning under hashtag #sendit4ward. Det känns bra att det finns företag som nappat på vår utmaning och gjort värdefulla insatser. Vi på iP.1 är glada att vi i ett första steg nu kan lämna över 10.000 kronor till Röda Korset i Skövde där vårt företag har sin bas.