iP.1 hjälper Svenska kyrkan att utvärdera verksamheten

 Svenska kyrkan i Lidköping använder sig sedan många år tillbaka av Analys-SMS i sitt arbete med att utvärdera och följa upp ungdomsverksamheten i församlingen, som totalt har runt 12000 medlemmar.

Tillsammans med iP.1 har vi fått fram ett suveränt smidigt verktyg för att utvärdera kvaliteten i vår konfirmandundervisning och våra övriga ungdomsgrupper. Analys-SMS sparar mycket manuellt arbete, inte minst genom att vi nu får automatiska resultatrapporter direkt ur systemet. Det var enkelt och smidigt att komma igång med bra support från iP.1.

Gunnar Helmerson – Församlingspedagog i Lidköping.